Er staat veel te gebeuren in de Wittenhagen

Dit jaar zal in de Wittenhagen de burendag gehouden worden op het zwarte plein aan De Wittenhagen voor alle inwoners van deze wijk.
Op dit plein zullen verschillende tenten en kramen te bezoeken zijn met allerlei informatie over deze wijk, leuke activiteiten voor de kinderen en een heleboel gezelligheid.

Er gaat namelijk veel gebeuren in deze wijk!

Het wijkteam Wittenhagen wilt de inwoners van de wijk hierover informeren en ook horen hoe men over deze onderwerpen, waar een ieder in de wijk mee te maken heeft, denkt.
Een aantal onderwerpen zijn:
  • Het zwarte plein aan De Wittenhagen.
Er zijn wensen om dit plein op te knappen tot een centraal ontmoetings-, activiteiten-, sport- en speelplein voor jong en oud! Iedereen is uitgenodigd om te laten horen wat hij of zij wil.
  • Snelheid verlagen op De Wittenhagen.
Een groep bewoners uit deze wijk is al een jaar actief met het wijkteam met verkeersacties om de snelheid te verlagen. Tevens zijn zij door de Gemeente gevraagd om adviezen te geven voor de plannen van een herinrichting van De Wittenhagen in 2019.
  • Bezwaren tegen de zware transportwagens dwars door onze wijk.
Vanuit de Van Heemskercklaan zijn in april jl. bezwaren ingediend bij de Gemeente over het toenemend aantal zware houttransportwagens door de Van Heemskercklaan naar de Zandlaan. Deze bezwaren worden herkend en erkent door de gemeente en de gemeenteraad. Anno 2018 is het simpelweg niet meer acceptabel dat zulk groot en zwaar vrachtverkeer door de wijk gaat. Iedereen is het ermee eens dat hier een oplossing voor moet komen. Maar hoe dan?                               

Ondanks de ingediende bezwaren tegen de grote vrachtwagens is het kontakt tussen wijkbewoners en de eigenaren van de houthandels erg goed.

Zij hebben veel begrip voor de bezwaren en willen ook graag een oplossing. Tijdens de burendag houden de houthandels een Open Dag op de Zandlaan. Van 12.00 uur tot 16.00 uur nodigen zij alle wijkbewoners en belangstellenden uit voor een rondleiding op hun terrein aan de Zandlaan. Tijdens de burendag rijdt er vanaf het zwarte plein een Bello trein heen en weer om alles veilig en goed te laten verlopen. Bezoekers worden dan hartelijk ontvangen door de eigenaren voor rondleidingen bij de houthandels.

Meet & Greet …… met de wethouder wijk- en buurtgericht werken; Marcel Companjen (CU) Van 14:30 uur tot 15:30 uurVoor ontmoeten, maar ook om met hem in gesprek te gaan over bv. de hierboven genoemde thema’s.

Maar er is nog veel meer op het zwarte plein….

Verschillende kramen en/of mensen van o.a. Buurtmoestuin Goeman, Wijkhelden, de Bethelkerk, de buurtsportcoach van ZorgDat en het wijkteam zelf. Maar ook:
  • Oudhollandse spelen
  • Koffie en thee met gebak.
  • Schminken voor de kinderen.
  • Verse popcorn.
Een plein vol gezelligheid over, voor en door de wijk!