Eerste kavelverkoop met ruimte voor particuliere invulling

Op woensdag 17 januari ondertekende wethouder Pieter Teeninga met de vereniging CPO Groene Zoom een koop/ontwikkelingsovereenkomst. Het gaat om een stuk grond gelegen aan de Tuindersbrink (nabij Stadsoogst) in de Groene Zoom.

Het is het eerste project in Harderwijk in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Bij CPO organiseren particulieren zich in een rechtspersoon zonder winstoogmerk, meestal een vereniging. Deze groep koopt grond en ontwikkelt in onderling overleg een complex grondgebonden woningen. In de CPO ontwikkeling in de Groene Zoom worden 8 twee-onder-één-kap woningen en 7 vrijstaande woningen gebouwd. In het plan wordt een hoge beeldkwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte nagestreefd. De woningen zullen worden gebouwd aan een tweetal brinken en krijgen een landelijke uitstraling.

Groene Zoom
Met de Vereniging CPO De Groene Zoom is afgesproken dat zij zelf verantwoordelijk zijn het inrichten van de openbare ruimte. Ook zullen de toekomstige bewoners het gebied zelf beheren en onderhouden. Daarnaast zal de CPO ontwikkeling in de Groene Zoom de eerste woningbouwontwikkeling in Harderwijk worden waarbij de woningen niet worden aangesloten op het gasnet. De verwachting is dat medio 2018 zal worden begonnen met de bouw van woningen.

Gemeentelijk beleid
Via het collegeprogramma 2014 – 2018, onder het thema ‘De aantrekkelijke stad’, wil het college de zeggenschap van de woonconsument bij (het ontwikkelen van) nieuwbouwplannen vergroten. Eén van de mogelijkheden om dat te bewerkstelligen het CPO. Op 26 juli 2016 heeft het college de notitie ‘Visie op CPO in Harderwijk’ vastgesteld.