De nog aan te stellen extra havenmeesters van Harderwijk krijgen elektrische boot

De havenmeesters van Harderwijk kunnen binnenkort per boot hun ‘klanten’ bedienen. De gemeenteraad heeft gisteravond bijna unaniem, op Gemeentebelang na, ingestemd met de aanschaf van een elektrische boot. Gerrit Kevelam was van mening dat havenmeesters zich prima stappend of fietsend konden verplaatsen. Een boot was niet nodig, er waren immers bruggetjes genoeg

Dat de boot elektrisch wordt, is te danken aan de ChristenUnie, die daarvoor een breed gedragen motie indiende.

De gemeenteraad stelde donderdagavond aan de raad voor om niet alleen een boot aan te schaffen, maar om ook drie nieuwe havenmeesters aan te nemen die ongeveer 26 uur per week gaan werken. Dat komt neer op 1,7 fte, bovenop de 1,5 fte dat Harderwijk nu aan havenmeesters in dienst heeft.

De uitbreiding is nodig omdat de havenmeesters in het vaarseizoen van 2017 (van april tot oktober) bijna 3 fte aan werk hebben verricht.

Daar komt nog bij dat er in het komende vaarseizoen nog een flink aantal taken bij komt. Extra controles bij de Pasteurhaven, twee nieuwe havens, twee nieuwe bruggen, kadecontroles, het beheren van een toiletponton, nog meer nieuwe havens in  fase drie van het Waterfront en het innen van het watergeld. Als er geen nieuwe havenmeesters bij komen, leidt dat volgens het college van burgemeester en wethouders tot ‘uitputting bij de huidige havenmeesters, van wie er ook nog eens één midden in het hoogseizoen met pensioen gaat.’
De aanstelling gaat gelden voor een periode van twee jaar. Na die twee jaar wordt een definitief voorstel gemaakt voor de benodigde fte’s aan havenmeesters en de dekking daarvan. De vacature staat inmiddels online: Bekijk hier de vacature.