De Gelderse Academie met college over de secularisatie van de Veluwe

Dr. Peter Verbaan stelt tijdens college over tijdens het vierde college van de Gelderse Academie over de ontwikkeling van religie op de Veluwe de volgende vraag centraal: Is de Veluwe secularisatie-proof? Het college vindt plaats op dinsdag 19 maart om 20.15 uur.   

Wat is de betekenis van de eens zo sterk met deze streek verbonden religie nu de secularisatie om zich heen grijpt? Welke processen voltrekken zich buiten en binnen kerken op de Veluwe – en wat te denken van  nieuwe, fluïde bewegingen die zich aandienen? Is het 'niets nieuws onder de zon' of wel degelijk een nieuw hoofdstuk in historisch perspectief?

Vertaalt de ontwikkeling op religieus gebied zich ook door naar de benadering van maatschappelijke vraagstukken? Kunnen we daarbij iets op 't spoor komen van wat dit alles betekent voor de toekomst van het religieus denken op de Biblebelt? Dr. Peter Verbaan (1966) is predikant van de Oude Kerk in Ermelo, promoveerde in 2011 op het geweten in de theologie,  was de afgelopen zes jaar voorzitter van de classis Harderwijk en is geassocieerd onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Let op! Er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar.
Reserveren voor de Gelderse Academie wordt aangeraden en kan via info@catharinakapel. U bent dan verzekerd van een zitplaats. Meer informatie kunt u vinden op www.gelderseacademie.nl.