D66 presenteert verkiezingsprogramma aan vol Estrado

“Wij zijn klaar om na 21 maart onze collegeverantwoordelijkheid te nemen”. Met die woorden sloot D66-lijsttrekker Martijn Pijnenburg zijn nieuwjaarstoespraak in poppodium Estrado afgelopen zaterdag af. “Vernieuwing zal moeten komen van D66, de enige echte progressieve partij in Harderwijk.”

Kansen voor Harderwijk: meer vrijheid, ambitieuzer en groener

D66 presenteerde zaterdagmiddag, tijdens de Nieuwjaarsborrel in poppodium Estrado, het verkiezingsprogramma ‘Kansen voor Harderwijk’. Het programma geldt de komende jaren als richtingwijzer voor de raadsleden van de partij. “De afgelopen vier jaar hebben we om ons heen gezien dat angstvallig vasthouden aan een verkiezingsprogramma als excuus kan worden gebruikt voor slechte beleidskeuzes, die de stad geweld aandoen”, aldus Pijnenburg in zijn voorwoord.

Hij doelt hiermee op de confessionele partijen die ondernemers de vrijheid ontnemen om winkels op zondag te openen. “We willen een vrije, ambitieuze en groene stad. We hebben de aller jongste lijst ooit. Met dit talent voegen we de daad bij het woord. We leggen de lat hoog en willen de komende vier jaar geen minuut stilzitten. Er zijn kansen voor iedereen, die willen wij met D66 volop gaan benutten”.

Meer vrijheid

In het programma van D66 zijn drie hoofdthema’s te onderscheiden. De eerste is ‘meer vrijheid’, waarin de partij kiest voor een Harderwijk waar iedereen zichtbaar en veilig zichzelf kan zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor de familie van nu, die er anders uitziet dan de familie van de vorige eeuw, en er wordt ingezet op minder regels. “Hoe goed het ook gaat met ons, hoe goed het ook gaat met onze stad, hoe trots we ook zijn op Harderwijk en Hierden, we hebben nog flinke stappen vooruit te maken.

D66 gaat zich de komende vier jaar sterk maken voor meer vrijheid van iedere inwoner en ondernemer in onze stad. Zichtbaar jezelf kunnen zijn: een ontzettend groot goed. Want of je nou man, vrouw of geen van beiden bent, gelovig of ongelovig, waar je wieg ook stond of van wie je ook houdt: in ons Harderwijk ben je van harte welkom!”, aldus trotse lijsttrekker Pijnenburg.

Ambitieuzer

D66 wil zich de komende vier jaar blijven inzetten voor een betere bereikbaarheid van de stad en ziet een intercitystation als een belangrijke oplossing. “De afgelopen vier jaar zijn we een succesvolle lobby gestart richting de provincie en de Tweede Kamer, waardoor station Harderwijk nu ook landelijk op de politieke agenda staat”, aldus Pijnenburg. “Daar willen we de komende vier jaar concrete acties aan koppelen.” Naast een betere bereikbaarheid wil D66 investeren in nieuwe technologie en jonge, innovatieve bedrijven de kans geven om te groeien in Harderwijk.

Groener

Net als de afgelopen vier jaar maakt D66 zich de komende vier jaar sterk voor een duurzaam Harderwijk. “We hebben veel successen geboekt als kleine oppositiepartij. Wanneer we na de verkiezingen met een grotere fractie terugkomen, kunnen we nog meer uitrichten”, aldus de lijsttrekker. D66 pleit onder meer voor meer mogelijkheden voor zonnepanelen in de stad, gasvrije nieuwbouw, meer ruimte voor de fiets en een wethouder van duurzaamheid en energie.

De afgelopen jaren kwam D66 in Harderwijk met succesvolle initiatieven als de duurzame stationsomgeving, energiezuinige basisscholen, een fonds voor verduurzaming van sportverenigingen, het scheiden van afval en een energiezuinig verbouwd stadhuis. Dankzij de initiatieven van D66 is Harderwijk een stuk duurzamer geworden. 

Naar de stembus

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende periode gaat D66 veel de straat op om inwoners te informeren over het programma, maar nog belangrijker, dat iedereen naar de stembus gaat. Het verkiezingsprogramma van D66 Harderwijk en Hierden is te vinden op www.kansenvoorharderwijk.nl.

D66 Harderwijk