Column: Ziek tijdens vakantie

Thomas Vossebelt van Timeflex schrijft een maandelijkse column over onderwerpen, waar je tijdens je werk mee te maken kunt krijgen. Het is je wellicht al eens overkomen: je hebt hard gewerkt en bent echt toe aan vakantie. En dat zal je net zien, je hebt vakantie en dan word je alsnog ziek, omdat je er nu aan toe kunt geven. 

Arbeidsethos heb je hoog liggen, je verzuimt niet, soms geef je net iets teveel, of de griep lag op de loer.

En dat zal je net zien, je hebt vakantie en dan word je alsnog ziek, omdat je er nu aan toe kunt geven. Je moet uitzieken, thuis, of misschien wel terwijl je op je vakantie adres bent. Als je tijdens je vakantie ziek wordt, kost je dat dan je vakantiedagen? Of mag je je ziek melden en worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen?

Ja, als je ziek wordt tijdens je vakantie dan kun je je gewoon ziek melden bij je werkgever.

In principe worden je vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Dat kan anders zijn bij bovenwettelijke vakantiedagen, als uit de van toepassing zijnde cao of arbeidsovereenkomst voortvloeit dat de dagen dat je ziek bent tijdens je vakantie niet worden omgezet in ziektedagen, maar gewoon ten laste van je vakantietegoed komen.

Het is wel van belang je te realiseren dat per werkgever het beleid ten aanzien van ziekte tijdens vakantie kan verschillen, maar ook per ziektegeval. Het beleid kan bijvoorbeeld zijn dat bovenwettelijke vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen als de aard van het ziekteverzuim zodanig is dat “redelijkerwijs gesteld kan worden dat er geen sprake is van vakantie”.

Om discussie met je werkgever te voorkomen kan het goed zijn om op je vakantie adres een doktersverklaring te halen waarin de diagnose van de ziekte staat, het advies van de arts en de verwachting van de ziekteduur. Het is trouwens niet altijd noodzakelijk om bij ziekmelding het vakantie adres te verlaten en naar huis te gaan.
Als je op je vakantie adres goed kunt herstellen en het voor je herstel niet noodzakelijk is om naar huis te gaan, dan mag je op je vakantie adres blijven.
Je mag echter je genezing niet belemmeren. Het kan dus van geval tot geval verschillen of je op je vakantie adres kunt blijven dan wel terug naar huis moet gaan.

Er zijn wel een aantal normen en waarden die voortvloeien uit goed werknemer- en goed werkgeverschap. Je hoeft je werkgever in principe niet te vertellen met welke klachten je je ziek meldt. Het versterkt alleen wel het begrip van je werkgever als je dit wel doet. Bovendien kan hij dan met je meedenken, zeker waar het aankomt op het al dan niet omzetten van vakantiedagen in ziektedagen.

Verder moet je je ook realiseren dat je je niet in alle gevallen direct ziek hoeft te melden.

Bij een flinke verkoudheid of als je een dag op bed ligt omdat je iets verkeerds hebt gegeten, kun je de ziekmelding ook achterwege laten. En als je tijdens je vakantie weer hersteld, meld dit dan ook bij je werkgever.

Timeflex Jobcentre

Adresgegevens

Verkeersweg 57
3842 LE Harderwijk

Telefoon

T. 020-2405533

Meer info