CDA zorgt voor oplossing opgelegde reclamebelasting bij Tactus verslavingszorg

In eerste instantie was de reclamebelasting bedoeld voor een fonds voor de ondernemers. Na bezwaren van meerdere ondernemers, kwam het tot een rechtszaak en moest de gemeente de verordening herzien. 

In deze nieuwe verordening, in april 2017 vastgesteld door de raad, zijn een aantal vrijstellingen opgenomen, o.a. voor culturele instellingen en instellingen met een ideologisch en liefdadig doel.

Het CDA heeft vragen gesteld aan B&W over de reclamebelasting omdat de Voedselbank, het Hierder Zanglokaal en Oudheidkundige vereniging Herderewich een reclameheffing opgelegd kregen maar op grond van de opgenomen vrijstellingen in de verordening in aanmerking komen voor ontheffing van de aan hen opgelegde reclamebelasting. 

Naar aanleiding van deze vragen trok ook Tactus verslavingszorg aan de bel bij de gemeenteraad. Tactus is van mening in aanmerking te komen voor een vrijstelling. ‘In het onderhoud dat ik samen met de vertegenwoordiger van Tactus met de heffingsambtenaar had, bleek dat Tactus op grond van een ANBI-status  (algemeen nut beogende instellingen)  inderdaad in aanmerking komt voor ontheffing’, zegt Ida Stoevelaar van het CDA. ‘Voor Tactus betekent dit dat zij niet langer vallen onder de verordening reclamebelasting en is dit probleem door tussenkomst van het CDA opgelost’.