CDA wil in Waterfront fase 3 vrije sector huurwoningen

In het raadsvoorstel van de Woonvisie die a.s. donderdagavond behandeld wordt, staan geen plannen voor het bouwen van vrije sector huurwoningen in het Waterfront fase 3. Het CDA Harderwijk- Hierden vindt juist dat het bouwen van deze woningen gestimuleerd moet worden.

“Een groeiend aantal mensen is aangewezen op een huurwoning in de particuliere sector."

Veel mensen verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar niet genoeg om een woning te kopen. Landelijk en ook in de provincie Gelderland wordt daar aandacht voor gevraagd. Wij zien mogelijkheden in het Waterfront fase 3”, zegt Ida Stoevelaar van het CDA.

Daarom dient het CDA, gesteund door een meerderheid in de raad, een amendement in om het raadsvoorstel te wijzigen, minstens 100 vrije sector huurwoningen dienen opgenomen te worden in het planaanbod, waarbij extra aandacht moet zijn voor huur tot € 850.
Door het aanbieden van huurwoningen in het hogere segment wordt tevens de doorstroming in de sociale woningmarkt bevorderd.