CDA wil geluidschermen Drielanden herplaatsen langs de wijk Tweelingstad

Omdat op de ene plek geluidschermen opgeruimd worden die nog goed functioneren, terwijl een paar honderd meter verderop de schermen er slecht aan toe zijn, stelt het CDA voor deze schermen te herplaatsen. Waarom gebeurt dat niet? vraagt het CDA aan het college van B&W.

Op dit moment wordt langs de A28 het huidige geluidscherm, ter hoogte van de fietsbrug in Drielanden, verwijderd.

Rijkswaterstaat is eigenaar van het geluidscherm dat in 1997 geplaatst is ten behoeve van de woningbouw in Muziekland II.
Hier zal een nieuwe geluidswering komen met een minimale hoogte van 12 meter. Het scherm moet zorgen voor geluidswering én opwekken van energie.

In de wijk Tweelingstad ligt het geluidsniveau, veroorzaakt door de A28, boven de norm. Dit is vooral gemeten aan de Randweg. Gebleken is dat daar de geluidschermen er slecht aan toe zijn.

“Het CDA Harderwijk-Hierden ziet herplaatsen van de geluidschermen als een mooie tijdelijke oplossing, onder de voorwaarde dat over uiterlijk drie jaar deze vervangen worden door geheel nieuwe geluidschermen”, stelt raadslid Ida Stoevelaar.

Het CDA wil daarom van het college weten of zij deze optie onderzocht heeft, wat het eventuele onderzoek heeft opgeleverd en of zij hierover overleg gehad heeft met Rijkswaterstaat.