CDA vreest onvoldoende financiële draagkracht voor sanering

Drie jaar geleden kondigde het toenmalige kabinet een verbod op asbestdaken aan. In 2024 moeten alle asbesthoudende daken verdwenen zijn.
Sommige eigenaren, veelal agrariërs in het buitengebied, hebben geen geld om hun dak te vervangen en het asbest op verantwoorde wijze te verwijderen. 

Voor een deel van de kosten kan aanspraak gemaakt worden op de subsidiepot van het Rijk, maar die is bijna leeg.

Het CDA vraagt aan het college of de gemeente Harderwijk goed in beeld heeft waar de asbesthoudende daken zich bevinden. Ook vraagt het CDA zich af of eigenaren van asbestdaken aangespoord worden in actie te komen en niet langer te wachten met afspraken te maken om te saneren.

In het buitengebied van Harderwijk bevinden zich nog veel gebouwen met asbestdaken.

Tenslotte wordt aan het college de vraag gesteld welke financiële regelingen mogelijk zijn als blijkt dat mensen onvoldoende draagkracht hebben om een sanering te bekostigen.