CDA voor bredere, stillere en schonere A28

Op diverse locaties langs de A28 hebben de CDA-afdelingen maandagochtend actiegevoerd voor een bredere, stillere en schonere A28. 

Ze werden daarbij geholpen door Tweede Kamerlid Jaco Geurts en de Gelderse Statenleden Harold Zoet en Daisy Vliegenthart.

Om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan moet de weg verbreed worden. Het verlagen van de geluidsoverlast en fijnstof door nieuwe, hogere schermen is echter minstens zo belangrijk voor Harderwijk.

Het CDA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om deze problemen op te lossen. Daarbij wordt ook ingezet op andere maatregelen zoals het verbeteren van het openbaar vervoer (Intercity) en de snelfietsroute ‘F28’ van Zwolle naar Amersfoort. Dankzij de goede samenwerking met de CDA Gelderland- en Tweede Kamerfractie is de A28 opgenomen in het regeerakkoord.

‘Dit is een mooi succes, maar het blijft belangrijk dit probleem onder de aandacht te brengen’, aldus Jaco. Daisy vult aan: ‘Het is mooi om te zien hoe lokaal, provinciaal en landelijk CDA hierin samenwerken.’

CDA Harderwijk Hierden voert actie bij A28