CDA betreurt afwachtende houding van de gemeente betreffende saneringswerkzaamheden

Naar de mening van het CDA neemt de gemeente een zeer afwachtende houding aan, zij wacht op een plan van aanpak in 2019 van de Omgevingsdienst Noord Veluwe over het oppakken van saneringswerkzaamheden.
 

Doordat een sloopvergunning aangevraagd en verleend dient te worden, zegt de gemeente op de hoogte te zijn van reeds gesaneerde daken.

Ook is de gemeente niet van plan een financiële regeling aan te bieden maar wacht het plan van de ODNV af. “Dit vind de CDA-fractie jammer, juist door het mogelijk maken van een financiële regeling of lening zouden de eigenaren van asbesthoudende daken gestimuleerd worden een sloopvergunning aan te vragen en nu al in actie kunnen komen,” aldus raadslid Ida Stoevelaar.

Straks is er onvoldoende mankracht voor de saneringswerkzaamheden. Zo’n 2000 daken dienen gesaneerd te worden in de gemeente Harderwijk, voor 2024. Bekend is dat er nu al te weinig mensen opgeleid zijn om dit speciale werk uit te voeren.