CBS de Brug kiest voor actie voeren mét hun kinderen

Door Lex Schuijl - Woensdag 30 mei is de derde estafettestaking van het primair onderwijs. Enkele scholen sluiten hun deuren maar CBS de Brug kiest voor actie voeren mét hun kinderen.

Leerkracht Marlies Beelen over de reden voor deze actie. “Het statement dat wij als school hierbij willen maken is, dat als er nu niets gedaan wordt aan het salaris van leraren en het toenemende lerarentekort, dit het onderwijs van de toekomst zal zijn.”

Speciale les
Om dit onderwerp kracht bij te zetten, wordt er op het plein van CBS de Brug een speciale les verzorgd. Beelen: ”Eerst wordt er tot 10:00 uur gewoon les gegeven. Vervolgens verzorgt onze directeur, Rob van Leijenhorst, van 10:30 uur tot 11:00 uur een les op het grote plein aan alle 240 kinderen van onze school. Hiermee willen we laten zien dat dit het beeld is van het onderwijs van de toekomst, als er niets gedaan wordt aan het salaris en schrijnende tekort aan leerkrachten, dus met één leerkracht op een grote groep leerlingen.

De directeur oefent met de leerlingen de tafels en er wordt een lied gezongen. Er is dus aandacht voor het vakgebied rekenen, waarbij een poging gedaan wordt om alle kinderen aan te spreken.”

Actie 
Na zijn les blijven alle kinderen gewoon op school. Beelen: “Maar zij nemen in hun klas deel aan andere activiteiten zoals spelletjes of bekijken een educatief filmpje van bijvoorbeeld school-tv. Er zijn enkele leerkrachten van onze school die aan de landelijke actie deelnemen, terwijl de overige leerkrachten er voor kiezen om aan deze actie deel te nemen. Om 12:30 uur gaan alle kinderen, net als elke woensdag, naar huis.

We hebben ouders met een brief hierover verwittigd, en uitgelegd dat we de kinderen niet direct in het stakingsverhaal willen betrekken, maar op deze manier onze actie kracht bij willen zetten. Ook in de klassen is uitgelegd wat er woensdag gaat gebeuren en ook waarom. Uiteraard wel in taal passend bij de leeftijd van de kinderen; in groep 8 begrijpen ze al erg goed wat de gevolgen zijn van een leerkrachtentekort maar bij de kleutergroepen wordt het in eenvoudige termen uitgelegd,” verduidelijkt Beelen.

Directeur Rob van Leijenhorst geeft bijzondere les tijdens actiedag CBS de Brug Harderwijk