Bijna alle partijen stemmen in met motie ‘Boetes in de Bijstand’

In de Harderwijkse raad is een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd onderscheid te maken tussen bijstandsfraude en ‘fouten zonder kwade opzet.’ Hiermee wil de PvdA voorkomen dat mensen met een beperking een boete krijgen voor iets waar ze niet aan kunnen voldoen. 

Met uitzondering van de VVD-fractie stemden alle raadsleden voor.

Als er iets verandert in hun financiële, persoonlijke of leefsituatie, hebben mensen in de bijstand een actieve informatieplicht. Laten ze op dat moment niets van zich horen, dan plegen ze bijstandsfraude en moeten ze een boete betalen. De partijen PvdA, GemeenteBelang, Harderwijk Anders, GroenLinks en CDA vinden dat een grote groep bijstandsgerechtigden, als analfabeten of licht verstandelijk beperkten, niets aan deze fouten kan doen.
 
Wethouder Marcel Companjen steunt het idee om de door Wilco Bos (PvdA) genoemde ‘menselijke maat’ toe passen: ,,De bedoeling van de wet moet leidend zijn, niet de regels. Het geven van regels is namelijk niet altijd de beste oplossing voor de klant’’

De VVD stemde tegen de motie.

Zij zien ook dat er een grote groep is die hier moete mee heeft, ,,Maar regels zijn regels’’, zegt Maarten van Panhuis, ,,Als wij per groep een andere regel gaan maken, is die grens zoek. Wat ons betreft is betere preventie en hulp een betere oplossing.’’