Bijeenkomst “Van schulden naar kansen”

De Moedige Dialoog organiseert op donderdag 21 juni ‘s middags in de Catharinakapel een bijeenkomst over nieuwe inzichten en methodieken met betrekking tot hulp- en dienstverlening aan mensen met schulden. 

Binnen de Moedige Dialoog werken bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners samen aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Het doel is dat overleven weer leven wordt.

Recente onderzoeken laten zien dat de stress die schulden en financiële zorgen met zich meebrengen, veel invloed heeft op het brein van mensen en op hun functioneren. Dat vraagt om een andere benadering door hulp- en dienstverleners.

Tijdens de bijeenkomst 'Van schulden naar kansen' gaan we interactief op zoek naar hoe we deze nieuwe inzichten kunnen toepassen in de schulddienstverlening en hulpverlening in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid om te netwerken, want elkaar kennen maakt de samenwerking een stuk eenvoudiger! De bijeenkomst is gratis en er zijn nog plaatsen. 

Het programma:

13.00 uur        inloop met broodjes en netwerken
13.30 uur        opening door dagvoorzitter
13.35 uur        welkom door wethouder Gert-Jan van Noort
13.40 uur        Paul Bakker van de Rabobank over “De Moedige Dialoog”
13.50 uur        directeur sociaal domein Meerinzicht Nadja Renkema over een nieuwe aanpak
14.15 uur        Vincent ten Have van Sue Amsterdam over beïnvloeden van gedrag
15.00 uur        Matthijs Verhallen, cabaretier met een lied m.b.t. een kind in armoede
15.10 uur        pauze, netwerken
15.30 uur        De aanwezigen worden verdeeld in twee groepen
                        Groep 1: film “Arm kind” en groepsdiscussie
                        Groep 2 “Schulden en werkgevers/, inleiding door Paul Bakker en groepsdiscussie
15.50 uur        Wissel
16.00 uur        Groep 1: Schulden en werkgevers/werknemers, inleiding door Paul Bakker
                        Groep 2: Film “Arm Kind
16.20 uur        Mieke Martens van de gemeente Alphen over mobility mentoring (een vernieuwende aanpak)
17.00 uur        Afsluiting, borrel en netwerken
 
Voor informatie: Esther Rozeboom:
Esther@catch-on.nl, 06-22400955