Biezenplein Drielanden kan drukte van brengende ouders niet aan

Het drukke verkeer op het Biezenplein in Drielanden is voor veel ouders een grote zorg. Tijdens de basisschool piekmomenten, op doordeweekse dagen tussen 8.15 en 8.45 ’s ochtends en tussen 15:10 en 15.30 ’s middags, is het een komen en gaan van auto’s en fietsende kinderen. 

En dat voor twee basisscholen, het Startblok en Alfons Ariëns Wolderweide. Met het verrijzen van de grote nieuwe wijk Harderweide, komt er steeds meer verkeer bij.

De VVD stelde er onlangs vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Of ze op de hoogte is van de problematische verkeerssituatie, of er maatregelen worden getroffen om het daar veiliger te maken en of er overleg is met schoolbesturen en andere betrokken partijen.

Het college geeft in de beantwoording aan dat er overleg is geweest met alle betrokken partijen, de schoolbesturen, ouders, politie en Veilig Verkeer Nederland.  “Beide basisscholen starten op hetzelfde tijdstip, waardoor er met circa zevenhonderd leerlingen een zeer grote piek is op het tijdstip van brengen- en halen van de kinderen.” Het college laat in de beantwoording doorschemeren dat ook ouders hier een aandeel in hebben. “Heel veel ouders brengen de kinderen met de auto naar school, terwijl beide scholen op korte (fiets)afstand van het woonadres zijn gelegen. Hierdoor is het met name in de ochtend een grote drukte op het Biezenplein.”

Er is regelmatig contact met alle betrokkenen en er wordt gekeken naar maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten.

“Zo wordt bekeken of het realiseren van een ‘Kiss&Ride-strook’ de parkeerdruk op korte termijn kan verminderen. Tussen gemeente en de scholen zijn afspraken gemaakt over het veilig spelen van de kinderen op het Biezenplein tijdens schooltijd.” Verder zegt het college bereid te zijn om meer bebording te plaatsen en is  er nog een uitbreiding van een strook parkeerplaatsen gepland.

Of de maatregelen afdoende zijn, ook met het oog op de duizend woningen die er in Harderweide uiteindelijk zullen komen, moet nog blijken.