Bestuurswisseling Botter Stichting en Stichting Vischafslag

Zoal bekend nam het bestuur van de Botterstichting/Stichting Vischafslag op 9 april j.l. het besluit af te treden en te gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur bestaande uit voorzitter Fred Zoer, penningmeester Chris Leerkes en secretaris Nel Annen hebben hun werkzaamheden voortgezet, maar zijn ook actief op zoek gegaan naar kandidaten die de functies van het bestuur zouden kunnen overnemen.

Inmiddels hebben zich hiervoor kandidaten beschikbaar gesteld en per 1 december 2018 heeft het voormalige bestuur haar taken overdragen aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Dennis van Oeveren, secretaris Evert Jan Top en penningmeester Cor de Haan. De functie bestuurslid PR, die door ondergetekende is ingevuld is nog vacant.
 
De nieuwe bestuursleden zijn afkomstig uit Harderwijk en betrokken bij 'varende historie'. Dennis van Oeveren was jarenlang actief als eigenaar en schipper van een charterschip en president van de Lions in Harderwijk. Als wedstrijdleider was hij in 2018 betrokken bij de bokkingrace. Evert Jan Top kan bogen op een jarenlange ervaring als schipper op botters. De laatste jaren was hij verhuurcoordinator bij de botterstichting. De financiele man, Cor de Haan heeft veel ervaring als financiele manager in het bedrijfsleven en deed ook de afgelopen jaren vrijwilligerswerk bij de Vischafslag. Allen zijn gedreven er wat van de maken en nieuwe input te geven aan de Botterstichting en Stichting Vischafslag.
 
Zoals het voormalige bestuur al eerder verwoorde 'We laten een mooie stichting achter, die ook het afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd heeft. Er waren tientallen vrijwilligers die een groot aantal vaartochten op botters gehouden heeft, er was een prachtige visserijdag en er is deelgenomen aan tal van evenementen in andere gemeenten. Er is samengewerkt met diverse organisaties en financieel zijn de zaken op orde. De schepen liggen er goed bij en een groot aantal zaken zijn inmiddels vastgelegd in een kwaliteitshandboek en werk afspraken'.
 
Toch is het nodig om plaats te maken voor nieuwe krachten die zich met vernieuwde energie zullen inzetten voor dezelfde doelstelling, het behoud van het cultureel-historische erfgoed op het gebied van de visserij in Harderwijk en de overdracht van kennis en kunde op jongere generaties. De nieuwe bestuursleden zullen zich met verve gaan inzetten om deze doelen te realiseren. Scheidend voorzitter Fred Zoer benadrukte nog eens het belang van de groep vrijwilligers die zich steeds maar weer inzetten om het visserijverleden van Harderwijk levend te houden door te varen, te timmeren en te klussen of andere ondersteunende taken uit te voeren.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er gelegenheid kennis te maken met het nieuwe bestuur en aftredende bestuursleden de hand te schudden. De nieuwjaarsreceptie (voor vrijwilligers en botterspeldhouders) wordt gehouden op dinsdag 8 januari vanaf 15.00 uur in de Vischafslag.