‘Beleefbare’ historie op de Boulevard

De restanten van de voormalige zeetoren en het bastion aan de Boulevard, worden gerestaureerd. Dat kost een lieve stuiver. Maar liefst 166.714 euro. 

Bijna de helft daarvan, 81.845 wordt betaald door de provincie Gelderland, een subsidie uit het potje Cultuur en Erfgoed. Harderwijk betaalt de rest, 84.869 euro uit de post ‘woonrijpmaken’ fase 2 van grondexploitatie Waterfront.

Harderwijk wil dat de zeetoren en het bastion, belangrijke onderdelen van de vroegere stadsverdediging, worden gerestaureerd en opgebouwd, omdat ze de historie van Harderwijk meer beleefbaar wil maken voor bezoekers en inwoners. 

Bastilon Boulevard Harderwijk