Algeheel rook- en stookverbod Harderwijk

Vanwege de actuele weersomstandigheden geldt met ingang van 26 juli 2018 tot nader order een algeheel rook- en stookverbod in de bossen en natuurgebieden van Harderwijk. Het is verboden te roken en vuur te stoken in bossen, op heide- of veengronden dan wel in stuifzandgebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan. 

Dit verbod geldt extra voor bermen en waterkanten.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2:18 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening met ingang van 26 juli 2018 tot nader order een rookverbod voor deze gebieden ingesteld.

Vanwege de aanhoudende hitte en droogte vormt open vuur en roken een groot risico op brand. Dit betekent dat u in deze gebieden niet mag roken en geen vuur mag stoken zoals bijvoorbeeld barbecues, sfeervuren en vuurkorven. In uw eigen tuin mag dit uiteraard nog wel. Let hierbij ook op en laat het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter. Zet een emmer water klaar voor de zekerheid.
Overtredingen zijn strafbaar.