Afvalinzameling rondom feestdagen

Maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari is er geen afvalinzameling. 

De maandaginzameling van 25 december is verplaatst naar zaterdag 23 december gedaan, de dinsdaginzameling naar zaterdag 30 december en de maandaginzameling op nieuwjaarsdag naar zaterdag 6 januari.

Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Volle glasbakken: houd flessen langer thuis

Na de feestdagen zitten de glasbakken snel overvol. Zet geen glas naast de glasbak, dat geeft scherven en overlast. Houd uw glas wat langer thuis. Samen met Aconov doen wij onze uiterste best om de glasbakken snel te legen.  

Chemodepot en afvalbrengstation gesloten

Ook het chemodepot en het afvalbrengstation zijn tijdens de feestdagen gesloten.