Afval ophaaldienst bij basisschool De Rank geeft onveilige verkeerssituatie

De fractie van de VVD heeft vandaag vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeersveiligheid bij basisschool de Rank. Elke week worden daar, door een grote vrachtwagen van de afval-ophaaldienst, de afvalcontainers opgehaald. Dat gebeurt altijd in de ochtend, tussen 8.10 uur en 8.35 uur, in exact hetzelfde half uur als waarin de kinderen gebracht worden of zelf naar school fietsen. 

De verkeersveiligheid komt daarbij flink in het geding, omdat er bij De Rank geen mogelijkheid is om rond te rijden.

De vrachtwagen moet dus de Bongerdsteeg inrijden en als de klus is geklaard, achteruit de steeg weer uitrijden. In diezelfde steeg, op hetzelfde moment, fietsen of rijden de kinderen en hun ouders.

De school heeft meerdere malen contact gehad met de afval ophaaldienst, maar het tijdstip is tot dusver ongewijzigd. “Deze situatie heeft al een paar keer geleid tot gevaarlijke situaties en bijna aanrijdingen met kinderen op de fiets. Mocht dit een keer gebeuren, dan zijn de gevolgen groot, zoals we regelmatig lezen bij aanrijdingen tussen een vrachtauto en een fiets”, zeggen Noha Lammerts en Maarten van Panhuis namens de VVD fractie.

Ze vragen het college of ze bekend is met de vuilnis-situatie bij De Rank en de inspanningen vanuit de school zelf om dit gewijzigd te krijgen.

Ook is de partij benieuwd naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om de ophaaltijden van het afval ophaalbedrijf te wijzigen. Verder is de partij benieuwd of deze situatie ook speelt bij andere basisscholen in Harderwijk.