Actiedag verkeersveiligheid De Wittenhagen

Op 22 januari gaf wethouder Jeroen de Jong het startsein voor de actiedag om verkeersveiligheid in De Wittenhagen te verbeteren.

Met circa 200 schoolkinderen van CBS de Brug en OBS de Delta onthulde de wethouder twee posterborden aan De Wittenhagen.

Met deze posters, net als de banners op hekken en ballonnen aan en linten tussen de lichtmasten, worden weggebruikers bewust gemaakt van hun snelheid.

Behoefte aan verkeersveiligheid in de buurt

Onder veel bewoners leeft het gevoel van onveiligheid in het verkeer. Dit bleek o.a. uit de reacties op een bewonersavond eind vorig jaar. Reden voor de gemeente om samen met de bewoners naar mogelijke infrastructurele maatregelen te kijken in een daarvoor ingerichte werkgroep.

Maatregelen

Zo is er al een nieuwe voetgangersoversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Evertsenlaan. Daarnaast onderneemt het wijkteam in samenwerking met bewoners, VVN, gemeente, politie en twee scholen acties in de wijk. Met die acties worden automobilisten gewezen op verkeersveilig rijgedrag maar wordt ook het bewustzijn bij kinderen en ouders vergroot.

Acties van kinderen

Na de onthulling kregen kinderen op het zwarte plein vlakbij De Wittenhagen een prijs uitgereikt voor de mooiste kleurplaten. Vervolgens werden de oudere kinderen in groepjes verdeeld en na een korte uitleg door een VVN-medewerker, konden ze onder begeleiding van een politieagent met een lasergun de snelheden van passerende voertuigen controleren. Tegelijkertijd deelden andere kinderen flyers huis-aan-huis uit.

Vervolg

Na deze positieve acties en de nieuwe voetgangersoversteekplaats wordt er samen met de gemeente verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.

Verkeersveiligheid actie in de Wittenhagen Harderwijk