Aantal cliënten bij voedselbank blijft gelijk

Het aantal cliënten van de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is in 2017 ongeveer even hoog als in 2016. 

De cliënten maken wel korter gebruik van de voedselbank. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag 2017 van de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten.

Eind 2017 had de voedselbank 171 cliënten tegenover 169 het jaar daarvoor. Dit zijn niet steeds dezelfde cliënten. In 2017 zijn er 154 nieuwe adressen bijgekomen en 152 vertrokken. De mensen die in 2017 cliënt waren, maakten gemiddeld ruim 13 maanden gebruik van de diensten van de voedselbank. Het jaar daarvoor was dit bijna 16 maanden.

Er waren in 2017 iets minder kinderen die wekelijks een pakket van de voedselbank kregen. Ruim de helft van de cliënten woont in Harderwijk.  Ermelo en Putten hadden ieder bijna een kwart van de cliënten.

2017 was ook het jaar waarin Anje Schuuring haar afscheid aankondigde. Zij was vanaf het begin van de voedselbank coördinator hiervan. Onder haar leiding is de voedselbank sterk gegroeid. Anje is met ingang van 1 januari 2018 opgevolgd door Antoinette Walenberg.

Het werk van de voedselbank kan alleen maar bestaan dankzij bijdragen vanuit inwoners en organisaties vanuit de deelnemende gemeenten. En door de inzet van de 60 vrijwilligers. Op dit moment zijn er vrijwilligersvacatures bij de voedselbank; onder andere voor het inpakken van pakketten en voor enkele administratieve taken. Kijk hiervoor op de website www.voedselbankharderwijk.nl.