Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 30

Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 30

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 3-7-2018 Grote Oosterwijck 6: vervangen deur door raam
 • 2-7-2018 Graaf Ottolaan 5: werkplaats
 • 4-7-2018 Korhoenlaan 1-83: kappen 1 boom
 • 4-7-2018 Korhoenlaan 1-15: kappen 2 bomen
 • 5-7-2018 Kievitmeen 91: kappen 1 boom
 • 4-7-2018 Bachdreef 1: carport
 • 5-7-2018 Wouter van Damstraat: kappen 15 bomen
 • 5-7-2018 Korhoenlaan 1-23: kappen 3 bomen
 • 6-7-2018 Boslaan 2 A 9: het kappen van 1 boom
 • 9-7-2018 Parkweg 8: tijdelijke kantine en kleedkamerunit
 • 9-7-2018 Vischmarkt 47: verwijderen tussenwand (rijksmonument)
 • 9-7-2018 Lageweg 23a: bijgebouw
 • 10-7-2018 J.P. Heyelaan 72: dakkapel (voorzijde)
 • 10-7-2018 Weverskamp 11: dakkapel (voorzijde)
 • 11-7-2018 Couperuslaan 83: wijzigen gevel
 • 11-7-2018 Sonnevancklaan 9: samenvoegen keuken en kantoor
 • 12-7-2018 Molenweg 47: kappen 25 bomen
 • 9-7-2018 Parallelweg 26-171: kappen 4 bomen
 • 3-7-2018 Middenlaan 2: splitsen woning in strijd regels ro
 • 12-7-2018 Lage Wei 10-12: 2 garages in strijd regels ro
 • 13-7-2018 Smeepoortstraat 30: zonwering
 • 13-7-2018 Mecklenburglaan 3: klimtoren
 • 14-7-2018 Trompetdreef 13: overkapping
 • 16-7-2018 Hoge Varen kv 5: woning
 • 16-7-2018 Korhoenlaan 1-115: kappen 1 boom
 • 16-7-2018 Gelreweg 1: verbreden inrit
 • 17-7-2018 Stuifzandpad/Beekhuizerpad: vervangen uitkijktoren
 • 17-7-2018 begraafplaats Oostergaarde: kappen 1 boom
 • 16-7-2018 Hoogstraat 34: renoveren pand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 9-7-2018 Vuldersbrink 13: zonnepanelen
 • 9-7-2018 Langezand 19 NE kv D: woning in strijd regels ro
 • 9-7-2018 Zeppelinstraat 12: bedrijfspand en inrit
 • 9-7-2018 Newtonweg 2: wijzigen reclame (3 objecten)
 • 10-7-2018 Deventerweg 8a: splitsen pand
 • 10-7-2018 Lorentzstraat 13: wijzigen inrichting
 • 10-7-2018 Paardenbloemdreef 24 kv 25: woning en inrit
 • 11-7-2018 Duinweg 6: inrit
 • 12-7-2018 Paardenbloemdreef 22 kv 24: woning en inrit
 • 12-7-2018 Eisenhowerlaan 59: uitbreiden school
 • 12-7-2018 Markt 6: wijzigen reclame (3 objecten)
 • 13-7-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak bij rijksmonument in strijd regels ro
 • 13-7-2018 Hoogstraat 4: twee dakramen
 • 13-7-2018 Zuiderzeestraatweg 199: legaliseren bijgebouwen
 • 13-7-2018 Brassersweg 1: kappen 1 boom
 • 13-7-2018 Havendam 56: zonnepanelen
 • 12-7-2018 Baanweg 8: plaatsen dakkapel en aanleggen inrit
 • 16-7-2018 Deventerweg 2a: vestigen restaurant in strijd regels ro
 • 16-7-2018 Parallelweg 26-57: kappen 9 bomen
 • 16-7-2018 Sleutelbloemdreef 3 kv 39: woning
 • 17-7-2018 Sleutelbloemdreef 1 kv 40 : woning
 • 18-7-2018 Paardenbloemdreef 16 kv 21: woning
 • 18-7-2018 Hanekamp 140: dakkapel (voorzijde ) woning
 • 18-7-2018 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
 • 18-7-2018 Gelreweg 1: verbreden inrit
 • 19-7-2018 Sleutelbloemdreef 13 kv 34: woning
 • 19-7-2018 Boslaan 2 A 9: kappen 1 boom
 • 13-7-2018 Grote Oosterwijck 6: vervangen deur door raam
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 11-7-2018 Kerkplein 1: conserveren gewelf en muurschilderingen rijksmonument, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 • 16-7-2018 Parkweg 8: clubgebouw in strijd regels ro, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Bestemmingsplan Frankrijk – Boomkamp 27
Het bestemmingsplan Frankrijk – Boomkamp 27 is onherroepelijk geworden.
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00187-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00187-/NL.IMRO.0243.BP00187-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenfrankrijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
26-4-2018: Nobel Aktief B.V., complex AWL Harderwijk (sectie A5029, A5025 en A5028) in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf in het fabriceren en samenstellen van robot- en automatische opstellingen.
30-10-2017: Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., Boekhorstlaan in Harderwijk, voor het oprichten van een onbemand tankstation.
1-5-2018: Harderwijk Maritiem, Pasteurdijk 10, 3846 BS in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het onderhouden, verkopen en repareren van pleziervaartuigen.
10-7-2018: Aldoende Harderwijk, Melis Stokelaan 91 B, 3842 GL in Harderwijk, voor het starten van een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 21-6-2018: Camping De Konijnenberg, Korhoenlaan 2 3847LN in Harderwijk, voor het slopen van een recreatiewoning en een schuur.
 • 3-7-2018: Lage Enkweg 35, 3849 NN in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuuropslag.
 • 5-7-2018: Kievitmeen 56, 3844 XH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 17-7-2018: Complex 206: Wilhelminalaan 35, 37, 43, 45, 51, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 en 72 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit bergingen.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Grillroom Jerusalem, Bruggestraat 15, 3841 CM  Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 12-7-2018.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Grillroom Jerusalem, Bruggestraat 15, 3841 CM  Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 12-7-2018.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 juli tot en met 5 september ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

De gemeenteraad heeft op 24 april het bestemmingsplan Drielanden – Groene Zoom gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op deze locatie 15 woningen te realiseren. De initiatiefnemer betreft hier een groep particulieren die optreedt als collectieve opdrachtgever, er is sprake van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
 
De planlocatie ligt tussen de Groene Zoomweg en Fokko Kortlanglaan/Horloseweg. De Tuindersbrink is bestaande ontsluitingsweg van noord naar zuid. Het plangebied is globaal gelegen tussen de percelen Fokko Kortlanglaan 69 en 75 aan de zuidzijde en het Groene Zoompad aan de noordzijde.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat het bouwvlak en de aanduiding specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw voor de kavels 12 en 13 op de verbeelding is aangepast.
 
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit van 1 mei voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied
 
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00197-/NL.IMRO.0243.BP00197-0002). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. M. den Braven, tel. 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg
Het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg maakt de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman of D. van der Hoeven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg voorziet in de ontwikkeling van een nieuw landgoed op het perceel Molenweg 48: Daarbij is onder meer sprake van nieuw op te richten landgoedbebouwing bestaande uit een landhuis met twee bijgebouwen en een overdekte rijhal voor paarden met stallen en facilitaire voorzieningen. Verder is het de bedoeling om twee weekenden per jaar een nationale en/of internationale hippische evenement op het nieuwe landgoed te organiseren.
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de bouw van een nieuwe woning op het te realiseren landgoed mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman of M. den Braven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00199-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Omgevingsvergunning Groot Sypel – Parkweg 8
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuw clubhuis voor hockeyvereniging NWVMHC De Mezen met kleedruimtes, kantine en nevenfuncties. Het plangebied Parkweg 8 is gelegen op sportpark De Sypel ten noorden van de spoorlijn Amersfoort - Zwolle.
 
De omgevingsvergunning Groot Sypel – Parkweg 8 ligt met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. T. Wendt, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/Nl.IMRO.0243.PB00217-/NL.IMRO.0243.PB00217-0002) en op www.harderwijk.nl/plannendesypel.
 
Bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2
De gemeenteraad heeft op 12 juli het bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de tweede fase woningbouw, de aanleg van het waterbergingsgebied Crescentplas en de realisatie van geluidwerende voorzieningen langs de A28 mogelijk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A28 aan de noord- en west zijde, de wijk Muziekland aan de oostzijde en de Groene Zoomweg aan de zuid-westzijde.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, onder meer in die zin dat:
­        regels artikel 5.2, lid b onder 1: aanpassing mogelijkheden realiseren bijbehorende bouwwerken bij hoekwoningen;
­        regels artikel 5.2, lid c: het woord ‘voorgevelbouwgrens’ wordt vervangen door ‘voorgevelrooilijn’;
­        regels artikel 5 specifieke gebruiksregels: toevoegen voorwaardelijke verplichting mbt verhogen bestaande geluidscherm (art. 5.5.5);
­        regels artikel 1: opschonen en vernummeren begripsbepalingen;
­        verbeelding: een kleine aanpassing van de bouwgrens;
­        tenslotte is de toelichting op enkele onderdelen aangepast.
 
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit maakt de realisatie van circa 390 woningen in het plangebied mogelijk.
 
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00208-/NL.IMRO.0243.BP00208-0002). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het beeldkwaliteitsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan worden als aanvulling aan de welstandsnota toegevoegd.
 
Ontheffing taxi Marco binnenstad Harderwijk
De burgemeester en wethouders hebben voor de duur van 1 jaar ontheffing verleend aan Taxi Marco om in de binnenstad van Harderwijk passagiers te brengen en halen.
 
De ontheffing heeft betrekking op het maken van taxiritten in de Vijhestraat, Bruggestraat,  Markt, Wolleweverstraat en de Luttekepoortstraat, in de binnenstad van Harderwijk voor het halen en brengen van passagiers op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en 06.00 uur op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) jo de artikelen 62 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV), voor de volgende verkeersregels en -tekens:
a.       Artikel 10 RVV jo. Verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV;
b.       Verkeersborden C12 met onderborden;
 
Het besluit en overige stukken liggen ter inzage in de S.tadwinkel van het stadhuis te Harderwijk.  Het besluit is op 17 juli 2018 aan de aanvrager bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Informatie: Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911.
 
Vooraankondiging bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Marnixstraat 1A te Harderwijk wordt voorbereid.
 
Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A (NL.IMRO.0243.BP00188-0001) zal met ingang van 23 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in het Kontakt van 22 augustus en op www.harderwijk.nl/officielepublicaties. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel 411 911.
 
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36
De gemeenteraad heeft op 12 juli het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Zuiderbreedte 36 zelfstandige kantoren te realiseren.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00138-/NL.IMRO.0243.BP00138-0003) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Leuvenumseweg 7: serre voorzijde en veranda achterzijde; 23-8-2018
 
Ontwerp APV ter inzage per 19 juli 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat per 19 juli 2018 een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (hAPV) ter inzage is gelegd. De publicatie hiervan heeft op 18 juli 2018 plaatsgevonden in de Harderwijker Courant. Voor de volledigheid geven wij hier nogmaals de tekst van deze publicatie weer:

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 besloten een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) ter inzage te leggen. Overbodige regels zijn geschrapt. Nieuwe thema’s als ‘aanpak ernstige woonoverlast’ en ‘aanpak ondermijning’ zijn toegevoegd. 
Ter inzage in de Stadswinkel:
-        concept tekst van de nieuwe APV
-        concept toelichting op de tekst van de nieuwe APV
-        tabel met ‘oude’ en ‘nieuwe’ tekst van de Apv naast elkaar, waarin per artikel staat ‘of’ en ‘wat’ er wordt gewijzigd
-        concept tekst ‘APV’ in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de APV die wij als service willen aanbieden. De stukken zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de Stadswinkel van het stadhuis.
 
De concepten liggen met ingang van de dag na publicatie 19 juli 2018, tot donderdag 30 augustus 2018 ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kan contact worden opgenomen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, beiden bereikbaar op tel. 411 911.
 
Functionaris gegevensbescherming Meerinzicht
Per 1 juli 2018 is de heer mr. J.C.L. Beks door het de directieraad van Meerinzicht aangewezen als Functionaris voor de Gegevensbescherming voor Meerinzicht. De aanwijzing van de heer C. Bosman is per 30 juni 2018 ingetrokken. De heer Beks is ook als zodanig aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het aanwijzingsbesluit ligt met ingang van 25 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het besluit is ook te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: Meerinzicht, email FG@meerinzicht.nl.