7e editie Veluwe Games in aantocht!

Op vrijdag 14 september 2018 wordt voor de 7e keer de Veluwe Games georganiseerd. Deze bijzondere sportdag trekt ieder jaar weer meer mensen die in beweging willen komen. Zij kunnen deelnemen aan diverse sportclinics. In totaal hebben deelnemers keuze uit ongeveer 20 verschillende sporten.

Sport en bewegen is voor kwetsbare burgers erg belangrijk.

Sport en bewegen biedt namelijk de basis voor een betere gezondheid, meer welbevinden en een betere kwaliteit van leven. Sport en bewegen betekent ook Meedoen in de samenleving. Sport en bewegen is belangrijk voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Maar het is ook belangrijk dat Sport en bewegen wordt ingebed in de trajecten van cliënten die in de instellingen verblijven. Het is de bedoeling dat iedereen hierin optimaal, vanuit hun eigen kracht, aan mee doet.

Het doel van de Veluwe Games is om mensen voor wie ‘meedoen’ niet altijd vanzelfsprekend is te inspireren om (weer) in beweging te komen.

De dag wordt op en rond het terrein van voetbalvereniging Zwart Wit ’63 aan de Parkweg in Harderwijk gehouden.
 
Dit regionale evenement staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de bestaande klankbordgroepplannen om Sport en Bewegen voor de gehele doelgroep Maatschappelijke Zorg toegankelijk(er) te maken. Tot op heden organiseerden de MZ-instellingen sportactiviteiten voor hun eigen cliënten (als zij die al organiseerden). Om de mogelijkheden en het aanbod van sportactiviteiten te vergroten bundelen zij inmiddels hun krachten om tot een gezamenlijk sportprogramma te komen. Een programma dat op den duur aan wil sluiten op reguliere sportverenigingen.

Deze Veluwegames geven daartoe een mooie aanzet!

Stichting Feel Good Games is voor 14 september a.s. druk bezig om weer een veelzijdig programma samen te stellen met een gezellige afsluiting.
 
Inschrijven voor de Veluwe Games en de sportclinics kan op de website www.Veluwe-games.nl.  Op deze website vindt u ook algemene informatie en updates over het programma.  Deelname en toegang zijn gratis.