65 jaar en nu genieten Martin Riet neemt afscheid van De Schakel

Door Lex Schuijl: Directeur Martin Riet heeft niet alleen zijn 65e verjaardag gevierd, maar op Het Startblok ook afscheid genomen van een 41 jarige periode in het onderwijs.

Na zijn opleiding in 1977 stapte Martin Riet in het onderwijs.

In 1991 reageerde hij vanuit Dordrecht op een vacature bij De Regenboog in Harderwijk. Nadat hij was aangenomen, verhuisde hij naar Harderwijk. Daarna werd Martin Riet directeur bij Het Baken.

In 2004 zette hij zijn volgende stap en werd directeur van cbs Het Startblok in de wijk Drielanden. “Die school was destijds gehuisvest in twee ‘schoolwoningen’, midden in een drukke woonwijk in de wijk Drielanden. Het was een leuke, drukke periode. We startten in 2004 met acht leerlingen, maar de aanwas groeide sterk, de klassen stroomden vol en we gaven zelfs les op de gang.

Riet heeft de bouw van het nieuwe Startblok als zijn mooiste moment gekozen.

“Het was heel bijzonder, want we mochten, in overleg met de architect, zelf bepalen hoe de school er uit moest gaan zien. Op 4 januari 2010 werd het nieuwe onderkomen van de christelijke basisschool Het Startblok opgeleverd. Met een enthousiaste kerngroep leerkrachten hadden we de nieuwe koers uitgezet. We waren dag en nacht bezig en werkten tijdens vakanties en weekenden gewoon door. Het was mooi dat ook de ouders er nauw bij waren betrokken.”

Vier jaar geleden verhuisde Riet naar De Schakel. “Na tien jaar had ik weer een nieuwe uitdaging nodig en ruilden schooldirecteur Margreet Agterhuis, van De Schakel, en ik van school.”

Landelijk wordt er flink actie gevoerd tegen het onderwijsbeleid, met name de hoge werkdruk baart veel zorgen.

Martin Riet en zijn collega’s hebben meegestaakt. “De werkdruk is inderdaad veel te hoog, na schooltijd zijn we thuis ’s-avonds vaak nog laat aan het werk. Verder worden allerlei problemen op je bordje gelegd. Daarnaast wordt er van de leerkrachten ook veel verwacht, van de ouders, van de inspectie, de rek is er uit en dit is niet vol te houden
.
Gelukkig heeft mijn vrouw Annie me nooit aangesproken op het vele overwerk. Ze is ook in het onderwijs werkzaam en kent dus de problematiek. Zonder haar steun had ik het niet gered.”

Of het onderwijs hem ook heeft gebracht wat hij ervan heeft verwacht, moet hij even nadenken. “Het onderwijs is in al die jaren sterk veranderd. In het begin werd er echt klassikaal les gegeven, met kinderen die netjes in de klas luisterden en precies hetzelfde deden. Nu, na veertig jaar onderwijs, worden de lessen door specialisten gegeven. Voor iedere les een specialist. De hoger kwaliteitsnormen en gedrevenheid op de Schakel hebben me wel aangesproken.” Over de toekomst is Riet duidelijk. “Ik ga zeker niet achter de geraniums zitten. Wanneer men mij nodig heeft, val ik graag in, want het onderwijs is en blijft een interessant en leuk vak.”