Bewoners uit de wijk Stadsdennen Harderwijk kunnen elke eerste dinsdag van de maand tussen 16:00 en 17:00 naar het spreekuur komen. In de wintermaanden in het winkelcentrum Stadsdennen, de rest van het jaar buiten, op verschillende locaties in de wijk

Het Wijkspreekuur is een gezamenlijk initiatief van Uwoon, Omnia Wonen, gemeente, politie en ZorgDat 
Samen kunt u in gesprek over wat er goed gaat in Stadsdennen en wat er misschien beter kan.