Passiestilten in de Bethelkerk. In de week voor Pasen, de zgn. 

stille week, worden op maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april Passiestilten gehouden in de Bethelkerk, De Wittenhagen 28 te Harderwijk.


Iedereen is van harte welkom deze Passiestilten bij te wonen. Passiestilten zijn meditatieve avonden waarin het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus wordt herdacht. Er wordt gezongen en uit de bijbel gelezen. Verder is er een korte meditatie, een moment van stilte en gebed. Elke avond is er toepasselijke muziek en wordt een gedicht voorgedragen. Het thema is “ ALS JE EEN REDDER ZOEKT…. “ De aanvangstijd is 19.30 uur en de bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. Op Goede Vrijdag is er een gewone dienst, om 19.30 uur. Ook daarvoor is iedereen welkom om samen onderweg te gaan naar Pasen, het belangrijkste feest in de Christelijke Kerk. Hartelijk welkom!

Meer uit de Agenda Harderwijk