In Nederland sterven gemiddeld 5 mensen per dag aan zelfmoord. Elke dag komen er 40 mensen op de Spoedeisende Eerste Hulp na een zelfmoordpoging. Er overlijden meer mensen door zelfdoding dan door verkeersongevallen. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met suïcidale gedachten. En zestig procent van de mensen die zelfmoord pleegt is niet in zicht van de zorg. Kortom, er worden signalen van suïcidale mensen gemist.

Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie het Supranet-programma opgezet: het SUïcide PReventie Actie NETwerk. Het programma richt zich op een regionale samenwerking tussen de GGD, huisarts, wijkteam, ggz, ziekenhuis en lokale gatekeepers organisaties Supranet Community, (samenwerking binnen regionale ketens). Zo wordt een vangnet in de samenleving gebouwd om mensen wél richting hulp te leiden. De ambitie: het aantal suïcides in Nederland de komende jaren structureel terugdringen. Door het publiek en zorgverleners bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. Preventie is niet alleen een taak van de zorgsector, succesvol voorkomen kan alleen door samen te werken en dat is wat 113 beoogt.
 
Hulp helpt
Zelfmoord is een daad van wanhoop, vaak een gevolg van een grote persoonlijke crisis. Niemand wil echt dood, maar sommige mensen willen niet meer zo verder leven. Veel van de overlevenden zijn blij dat zij na een zelfmoordpoging nog leven en hebben ervaren dat hulp helpt. Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt.
 
Harderwijk Anders organiseert samen met 113 een informatie avond over dit onderwerp en u bent van harte welkom op 15 april bij De Zin, Stationslaan 32, 3841DA in Harderwijk. Inloop vanaf 19.30 uur, start informatie avond om 20.00 uur. De informatiebijeenkomst duurt ongeveer een uur en er is na afloop gelegenheid tot uitwisselen van ervaringen en netwerken.
 
Voor meer informatie, raadsleden Harderwijk Anders:
Gertien Koster (06-29024072)
Maarten Reckman (06-53732441)
Kimberley Siccama (06-39123519)

Meer uit de Agenda Harderwijk