Hebt u wel eens nagedacht over uw laatste levensfase? Deze vraag komt vaak pas aan de orde als een ongeneeslijke ziekte zich openbaart. Medewerkers van Hospice Jasmijn Harderwijk gaan graag op een laagdrempelige manier met u in gesprek wat uw wensen zijn in de laatste levensfase. Ook als u nog in goede gezondheid verkeert. 

Zij willen u uitnodigen op woensdag 27 oktober in de Catharinakapel, Klooster 1 in Harderwijk. Op deze avond krijgt u informatie over palliatieve zorg, die erop gericht is om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden

Wat kunt u verwachten? 

Programma: 
  • 19.00-19.30 uur:  inloop met koffie/ thee 
  • 19.30 uur: presentatie palliatieve zorg  
  • 19.45-20.15  uur: gelegenheid tot het stellen van vragen aan (ervarings)deskundigen waaronder een arts, verpleegkundigen en nabestaanden 
  • 20.15- 20.30 uur:  afronding en sluiting
  • 20.30-21.00 uur: ruimte om na te praten onder het genot van een drankje 
U kunt zich aanmelden voor deze avond per e-mail: jasmijn@znwv.nl of bel naar 088-0563598 

Deze informatieavond maakt onderdeel uit van een onderzoek door Amsterdam UMC. Bij het begin van de bijeenkomst vult u een korte vragenlijst in. Dit herhalen we na de bijeenkomst nog een keer. U bent niet verplicht om de vragenlijsten in te vullen.  

Meer uit de Agenda Harderwijk