HET VERMOEDEN VAN POINCARĒ  is de enigszins cryptische, merkwaardige titel van de productie die Toneelgroep Het Volk in maart 2019 op het repertoire zet. 

Henri Poincaré was een wiskundige die een belangwekkende, maar voor de leek totaal onbegrijpelijke mathematische stelling poneerde.


Onbewijsbaar (destijds), gebaseerd op vermoedens. 

Dit gegeven inspireerde Kruijver & Bunschoten om een tekst te schrijven voor een absurdistische conversatie tussen twee wereldvreemde personages die in een ingesneeuwde blokhut in het hooggebergte moeite doen elkaar eens wat beter te leren kennen. In de beperkte ruimte van hun onderkomen zijn ze gedwongen de tijd met elkaar door te brengen. Teksten uit oude voorstellingen van Het Volk komen en passant voorbij, poëzie, zang en projecties. 

In HET VERMOEDEN VAN POINCARĒ  wordt veel gepraat, maar……waar gaat het eigenlijk over? Zeker is dat niets zeker is. Het zijn slechts vermoedens.

Deze voorstelling wordt geregisseerd door Michael Helmerhorst. Kruijver, Bunschoten en Helmerhorst kennen elkaar uit een ver verleden. (Technische Theatergroep Perspekt) Ook regisseerde Helmerhorst in 2009 DE OPPORTUNIST, een voorstelling van Het Volk over ‘tooneel’ in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Helmerhorst werkt tevens regelmatig samen met Vis à Vis.

Meer uit de Agenda Harderwijk