Gezinsdienst 6 november mmv Ds. van der Spoel Dorpskerk Hierden

De herfstmaanden komen er weer aan. Na een geweldige nazomer gaan we weer de donkere avonden tegemoet. Het wordt kouder, regenachtig en het kan flink stormen.  

STORM is dan ook het thema van de volgende gezinsdienst. Dominee van der Spoel wil graag samen met ons nadenken over dit thema. Soms kan ons leven door bepaalde gebeurtenissen ook lijken op een storm.

Hoe kunnen wij hiermee omgaan, en hoe kan God hier ons bij helpen?  Er zal gepreekt worden uit Romeinen 5: 3 en 4. Hoe blijf je staan in de storm? Hoe fiets je tegen de wind in? Het gaat om volhouden, karakter vormen en zo hoopvol blijven.

Het belooft een mooie dienst te worden.
Jullie komen toch ook naar de dorpskerk in Hierden ?

Aanvang dienst 09.30 uur.
De Gezinsdienstcommissie