Zijn prefab woningen voor starters en collectieve woonvormen voor senioren de oplossing voor de toenemende woningnood? De PvdA Noordwest-Veluwe organiseert een digitale werkconferentie op woensdag 16 juni 2021 met verschillende sprekers op het gebied van woningbouw. Kunnen zij met elkaar oplossingen bedenken en een aanpak op gang brengen?

Er is een ernstig tekort aan betaalbare woningen voor starters en passende woonvormen voor senioren

Daardoor verlaten jongeren de regio en ouderen blijven zitten in hun goedkope eengezinswoningen. Er bestaat al langere tijd een ernstig woningtekort en door de exorbitante stijging van de huizenprijzen zijn vooral mensen met een kleine beurs de dupe. Zij kunnen zich geen koopwoning permitteren en het is geen uitzondering als zij tot 10 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. De Partij van de Arbeid vindt dat daar op korte termijn verandering in moet komen.

Als sparringpartners voor de aanwezigen zijn Martin van Rijn (voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties), Peter Kerris (gedeputeerde Gelderland), Bert van Bijsteren (wethouder Harderwijk) en woningbouwcorporatie UWOON. Een jonge starter, een senior woningzoekende en de bedenker van het Knarrenhof concept maken het team compleet.

Het is de bedoeling dat alle deelnemers aan deze conferentie aan het werk gaan en hun denkkracht en creativiteit gebruiken om ‘meters te maken’ voor de realisatie van collectieve woonvormen in de regio.

Aanmelden digitale werkconferentie
Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats en begint om 20.00 uur en is na aanmelding vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar janalbertkram@gmail.com en u ontvangt een link voor deze digitale bijeenkomst.

Meer uit de Agenda Harderwijk